Producten » Fotolezen

Fotolezen


Fotolezen houdt in dat ik ga invoelen op je foto. Door naar je foto te kijken krijg ik informatie door over je persoonlijkheid, je gevoelswereld en je energetische lichaam. Bij dit laatste ga ik dan ook letterlijk je foto 'lezen'. Wat op dat moment belangrijk is in je leven komt naar voor.
Tijdens zo'n reading krijg ik vaak ook advies of boodschappen voor jou, waardoor je bepaalde zaken anders kan gaan bekijken en misschien ook anders kan gaan aanpakken.

Belangrijk is dat je alleen op de foto staat. Zo ben ik er zeker van dat ik jouw energie oppik. Zorg er ook voor dat je ogen duidelijk zichtbaar zijn. Weet ook dat filters of bewerkte foto's een reading onmogelijk kunnen maken.
Bij een relatieconsult gebruik ik graag twee aparte foto's. Zo kan ik vooraf op jullie persoonlijkheid invoelen. Een foto van jullie beiden maakt het makkelijker om de energie tussen jullie waar te nemen, maar dit is geen vereiste om een goede fotolezing uit te voeren.


Mijn manier van fotolezen

Wanneer ik een consult voorbereid door middel van een foto, gebruik ik een aantal technieken, zoals invoelen en automatisch schrift.

Het is niet zo makkelijk om concreet uit te leggen hoe ik tot bepaalde uitspraken kom. Dit geldt zowel voor een fotolezing als een kaartlegging. Heel veel hangt af van mijn gevoel en de beelden of situaties die ik daaraan koppel.

Door naar een foto te kijken, verplaats ik me als het ware in de persoon. Daardoor voel ik bepaalde dingen, zoals emoties en fysieke klachten. Ook kan ik iemands gedachtenwereld makkelijker kan begrijpen. Wanneer ik bepaalde gevoelens of gewaarwordingen niet concreet genoeg kan beschrijven, trek ik enkele kaarten. Deze geven mij dan een duidelijker beeld. Ook krijg ik op deze manier vlotter een antwoord op het waarom. De kaarten geven mij preciezer weer waarom iemand op een bepaalde manier denkt en handelt.

Wanneer ik naar een foto kijk, neem ik kleurschakeringen waar. Deze krijgen dan automatisch een betekenis. Wanneer mijn aandacht naar een bepaalde plek in het lichaam wordt getrokken (dit gebeurt zowel bij mezelf als bij de persoon op de foto), dan wijst dit op een energetische, emotionele blokkade of fysiek ongemak.
Tijdens een consult kan een korte healing verlichting brengen.

Door naar iemands gelaat te kijken en me hier langere tijd op te concentreren, merk ik verschillen tussen beide kanten van het gezicht. Deze geven voor mij aan waar de persoon uit balans is. Zo heeft iedereen een mannelijke en vrouwelijke kant, een gevoelskant en een rationele kant, sterke en zwakkere plekken,…

Terwijl ik naar de foto kijk en alles waarneem, schrijf ik woorden op een blad papier. Soms zijn dit volzinnen, soms enkele woorden, soms tekeningen of schetsen. Zo ontstaat er een schema dat ik dan later kan gaan ontleden. Hier komt een volledige tekst uit voort.


Hulp van de kaarten

Aan de hand van de kaarten schets ik een beeld van je situatie en probeer ik weer te geven wat belangrijk is in je leven. Op die manier kan je de zaken anders gaan bekijken en ben je in staat je aanpak daarop af te stemmen.
Door naar verleden en heden te kijken, ga ik na welke mogelijkheden en keuzes je hebt en wat je kan doen om je leven een positieve wending te geven. De kaarten geven me ook een beeld van je gevoelswereld zodat je je bewust kan worden van je angsten en blokkades, maar ook van je talenten en sterke punten.

De toekomst ligt niet vast in de kaarten. We beschikken allen over een vrije wil en een keuze. Deze kunnen de situatie sterk beïnvloeden. Iedere handeling en gedachte heeft een invloed op de toekomst. Daarom doe ik niet specifiek aan toekomstvoorspelling.

De kaarten geven me een concreet beeld van de huidige situatie, en van daaruit kan ik uitmaken hoe bepaalde zaken verder gaan verlopen in toekomst. Er zijn bepaalde dingen die je nu eenmaal niet kan ontlopen, maar de manier waarop je ze benadert en bekijkt kan heel veel bepalen.

Naast de Lenormandkaarten geeft de Osho Zen tarot je meer informatie over je proces op langere termijn en welke thema's op dit moment belangrijk zijn. Zo kan je werken aan meer evenwicht en rust in je leven.

      Loading...