Webshop » Volle maan » Volle maan van maart 2016

Volle maan van maart 2016

Volle maan van maart - Maansverduistering
Thema: Bescherming
23 maart 2016– 13u01


Alles komt samen

We zijn op weg naar één geheel en het lijkt alsof het einde van een belangrijke fase nadert. Al onze voorbereidingen zijn gebeurd en we zijn bijna klaar voor een nieuw stuk. De energie die nu binnen komt is krachtig en schudt ons nog eens stevig heen en weer. Toch vallen intussen alle stukjes stilaan op z’n plaats. We evolueren naar een soort voltooiing, een vervollediging. We worden klaargemaakt om al het nieuwe aan te kunnen. De bescherming van deze volle maan zal ons door de laatste heftige stukken helpen. Hierbij is overgave erg belangrijk. Ook al begrijpen we niet altijd wat er gaande is en waarom bepaalde zaken gebeuren, we kunnen ons nu rustig met de stroom laten meevaren. We kunnen vertrouwen op het universum en aanvaarden wat er gebeurt. Neem voldoende rust en heb vertrouwen in het proces. Je zal merken dat je meer rust vindt als je heel erg bij jezelf blijft.

Intense en diepgaande gevoelens

Deze volle maan maakt ons klaar om in de nieuwe energie mee te kunnen gaan.
Ben je de voorbije maanden bewust bezig geweest met jezelf en je proces? Dan kan deze maan je rust brengen en je helpen om die allerlaatste stukjes af te werken.
Heb je je eigen gevoelens de afgelopen maanden genegeerd of heb je niet voldoende voor jezelf gezorgd? Dan kan het zijn dat het universum je degelijk door mekaar schudt om je alsnog wakker te krijgen zodat je mee kan gaan in de verandering. Hierdoor kan je geconfronteerd worden met verschillende emoties tegelijk, op een heftige manier. Je energie probeert zich nog aan te passen aan de verschuivingen die de afgelopen weken en maanden zijn gebeurd. Door de verandering in energie wordt je lichaam haast gedwongen om dingen te verwerken waardoor meerdere, oude gevoelens naar boven komen om zo te kunnen worden losgelaten. Hoe intenser je deze voelt, hoe langer ze al aanwezig zijn in je systeem.
Ons lichaam went stilaan aan de nieuwe energie, terwijl er nog een verwerkingsproces wordt afgerond. Hierdoor kunnen we ons zwak en uitgeput voelen. We kunnen ook verward raken door een mix van gevoelens die we niet kunnen plaatsen. Hierdoor kunnen we last hebben van onrust, angst, depressie,... Zorg dat je voldoende geaard bent.

Een andere kijk op relaties en verbindingen

De komende maand staat ook in teken van vriendschap. De overgangsfase waar we ons in bevinden leert ons om op een volwassen manier met elkaar om te gaan. We laten een tijd achter ons waar mensen mekaar konden beïnvloeden en waar regels en wetten relaties bepaalden. We leren nu de ander te aanvaarden en samen met elkaar te leven, zonder oordeel. Op een vriendelijke en respectvolle manier kunnen we met elkaar leven, zonder strijd, zonder conflicten. We geven anderen de ruimte om te leven in hun eigen energie. Dit brengt meer tolerantie met zich mee. Iedereen mag zijn eigen kleur laten zien. Relaties en contacten die ons niet meer dienen en ons niet meer helpen in onze groei zullen verdwijnen.

springfullmoon2012-final-net

Maansverduistering

Het is een intense maart april, met eerst een opmerkelijke zonsverduistering, het begin van de lente en nu ook nog eens een maansverduistering.
De intense energie kan voor sommigen ontspannend en verfrissend voelen, anderen gaan er zich aan ergeren, worden nerveus en voelen zich bedreigd.
Alles laat zich in uitersten zien: daar waar de ene rust vindt, gaat de andere volledig op in angst. En zo gaat het ook met liefde en haat, energie en vermoeidheid, in contact staan met jezelf of je laten meetrekken door anderen,… Alles draait om bewust-zijn, om zo bij jezelf te blijven en evenwicht te behouden.

We zijn ons wel bewust van de Liefde, maar leven we er ook naar? Kunnen we ons losmaken van alles wat ons heeft gevormd en terugkeren naar wie we werkelijk zijn? Alleen negatieve gevoelens zoals woede, haat, een laag zelfbeeld, wantrouwen,… houden ons weg van de Liefde die ons allen verbindt en waar we rust in kunnen vinden.

Bij het schrijven van dit stuk kreeg ik als inzichtskaart ‘Integratie’ en geef jullie graag een stukje mee uit de beschrijving:
Integratie is de versmelting van de tegenpolen. Het is een tijd om de eerder ervaren dualiteiten van het leven met elkaar in contact te brengen. De zogezegde tegengestelden hebben mekaar nodig om één geheel te vormen, om tot evenwicht te komen. Alleen in uitersten kunnen we leren.

Aan de ene kant hebben we het mannelijke, de kracht, het onafhankelijke en het alleen-zijn. Aan de andere kant is er de vrouwelijke energie die symbool staat voor ruimte en zuiverheid en zich vol vertrouwen mee laat drijven op emoties, op een tevreden manier, helemaal perfect en prachtig. Wij dragen deze twee energieën in ons mee. Pas als geen van deze twee nog de overhand neemt, maar in evenwicht zijn, is er rust.
Integratie staat hier voor zelfschepping, nieuw leven en mystieke eenwording: de alchemie.

Het conflict zit in de mens en alleen daar kan het worden opgelost, de oplossing ligt niet ergens anders. De politiek zit in jou, het is jouw conflict tussen de twee helften van het denken. Als deze twee helften één worden ontstaat er eenheid en integratie. Dit is complete bewustwording.

© Leni De Chou    Loading...