Webshop » Volle maan » Volle maan van november 2016

Volle maan van november 2016 - Supermaan

14 november 2016 - 14u53
Bloedmaan - Overleven

Daar waar macht, controle en bezit nu heel erg naar voor lijken te komen, en onze toekomst lijken te bepalen, geven de kaarten aan dat het vrouwelijke, onze natuur, veel meer aanwezig is en ons aanmaant om onze eigen weg te gaan, om te leven naar onze eigen natuur. Bezit en macht helpt ons niet meer verder, ook al hebben we nog de neiging om ons heel erg vast te houden aan bezit, omdat het ons zo is geleerd.
De eerste kaart zegt ons dat we ons nog steeds vastklampen aan bezit en materie omdat we denken dat dit zo waardevol is dat we het moeten beschermen en voor onszelf houden. Waarom zouden we ons niet naar buiten keren, vriendelijk zijn en delen wat we hebben, in alle vrijheid? Hou wat minder stevig vast en voel de vrijheid en expansie die het gevolg zijn van delen met anderen, van dingen beleven met anderen, van je hart openstellen en liefde delen.
Daar waar de huidige situatie wordt aangegeven door een heel enge kaart, die maar weinig ruimte laat, geven de andere kaarten net heel veel kleur aan. Zowel bewust als onbewust komt onze natuur naar voor, ons contact met het hogere, en wordt er weergegeven dat we hierdoor kunnen losbreken, dat we ons kunnen losmaken van alles wat ons heeft vastgehouden.
Voelen jullie ook het verschil? Voel jij ook hoe benauwd het vasthouden is, en hoe bevrijdend alle andere kaarten aanvoelen?
    Loading...