Webshop » Blog » Liefde en relaties » Vertrouwen en relaties

Vertrouwen en relaties

Vertrouwen hebben in je partner is heel belangrijk in een relatie, zo belangrijk zelfs dat je relatie ermee staat of valt. Vertrouwen is de basis van een sterke relatie, maar toch moet er steeds aan worden gewerkt.
Heel vaak krijg ik vragen over dit onderwerp: of je iemand volledig kan vertrouwen, wanneer je weet dat iemand je vertrouwen waard is, hoe je terug vertrouwen kan krijgen in een nieuwe relatie als je dit in een vorige bent kwijt geraakt…
Uiteindelijk ligt het antwoord voor iedereen ergens anders. Iedere persoon heeft een verleden waardoor hij dingen met zich meedraagt. Als je bent bedrogen geweest in een vorige relatie, dan is het zeker niet makkelijk om jezelf weer helemaal te geven. Het is dan ook heel erg moeilijk om je te binden na een ervaring met overspel of bedrog. Dat maakt het voor de (toekomstige) partner nog moeilijker waardoor deze heel veel energie kan kwijt raken door zich steeds te moeten bewijzen, iets wat dan weer veel spanningen kan veroorzaken.


Als er sprake is van bedrog binnen de huidige relatie, dan is het vooral de ‘schuldige’ partij die zijn partner moet gaan overtuigen dat hij of zij het vertrouwen terug waard is. Het is mogelijk om zo’n relatie verder te zetten mits er open en eerlijk wordt gecommuniceerd. Ook is het niet onbelangrijk om na te gaan waarom er dingen zijn misgelopen en de eigenlijke oorzaak op te sporen en aan te pakken. Vaak gaan er al veel relatieproblemen vooraf aan overspel of bedrog, en daar hebben beide partners hun aandeel in. Als er niet voldoende ruimte en tijd wordt gemaakt voor elkaar op dit vlak, dan kan er geen vertrouwensband worden opgebouwd en kwel je jezelf alleen maar met de vraag of je je partner wel kan geloven en maak je het jezelf heel moeilijk omdat je steeds in onzekerheid leeft. Enkel wanneer je hier over kan praten en op begrip kan rekenen van je wederhelft, kan je er samen uit raken. Samenwerking staat hier centraal. Verplaats je ook regelmatig in de plaats van de andere en probeer te begrijpen hoe die persoon de situatie ervaart.

Er wordt steeds gesproken over vertrouwen en hoe belangrijk het is in een relatie. Veel liever spreek ik over ‘geloof in elkaar’. Geloven in elkaar en geloven in jezelf zorgt voor vertrouwen in je relatie en de andere. Zelfvertrouwen is dus zeer belangrijk. Geloof in je eigen intuïtie, schenk mekaar het vertrouwen en geef mekaar de vrijheid zodat jullie op een rustige en betrouwbare manier jullie eigen plekje in de relatie krijgen.

Wederzijdse erkenning van elkaars vrijheid is belangrijk. Durf eerlijk en open uit te spreken wie je bent, wat je doet, wat je wil en wat je doelen in het leven zijn. Maak ruimte voor veranderingen en probeer niet te voldoen aan de verwachtingen van de ander. Zo heeft ook jaloezie geen kans.
Als je te sterk gebonden bent aan de ander, is er geen plaats voor vertrouwen, vooral omdat je je afhankelijk voelt. Zorg zelf voor je gevoel van eigenwaarde. Openheid zorgt ervoor dat je van elkaar kan houden maar niet afhankelijk hoeft te zijn van elkaar. Probeer ook de ander niet te veranderen, maar accepteer mekaar zoals je bent. Zie mekaar op zielsniveau, zonder verleden of gebreken, maar heel zuiver en puur.
Als je elkaars ruimte respecteert, help je niet alleen jezelf maar ook de ander vooruit in jullie relatie.
Hou je niet vast aan denkbeelden want daardoor kan je je heel erg alleen en in de steek gelaten voelen. Liefde zorgt voor verbintenis en veiligheid, wat dan weer leidt tot spontaniteit en harmonie.
Laat regels voor wat ze zijn. Hierdoor ga je geven om te ontvangen en dit kan zorgen voor manipulatie. Wederzijds vertrouwen en geloof zijn veel sterker.

Een goede relatie is een relatie waarin beide partners oprecht tegen zichzelf durven zeggen: "Ook al is er dan wel eens iets, dit is een verrijking van mijn leven, in deze situatie kan ik mijn weg gaan en weet ik me gesteund door de ander, en andersom is dat net zo. Wat ik aan liefde voel, kan ik kwijt in vertrouwen en oprechtheid, zonder angst of schaamte en op een creatieve en spontane manier. Liefde is angst laten varen".


    Loading...