Webshop » Blog » Hoogsensitiviteit » Omgaan met emoties

Hoogsensitiviteit en omgaan met emoties

Hoogsensitieve personen gaan totaal anders om met emoties door hun gevoel voor integriteit en eigenwaarde. Zij hebben een apart gevoel voor medeleven, waardoor ze zich makkelijk kunnen verplaatsen in anderen. Ze voelen onmiddellijk waarom anderen bepaalde acties ondernemen. Daardoor doorzien ze snel manipulatie, bedrog en leugens. Ze voelen heel snel aan dat er iets niet klopt.
 

Verwerking van emoties

De meeste HSP-ers willen hun emoties op hun eigen manier verwerken en zullen enkel hulp toelaten als ze hier zelf voor kunnen kiezen. Ze hechten veel belang aan begrip en respect. Zij hebben nood aan eigen ruimte om hun emoties een plaats te geven. Ook zonderen zij zich vaker af om alle indrukken en gevoelens die op hen zijn afgekomen te verwerken.

Hoogsensitieve personen beleven dingen en situaties heel anders, en gaan dus ook anders om met emoties en gevoelens die hieruit voortkomen. Zij zijn meestal erg gesloten en op zichzelf, omdat ze zich niet altijd begrepen voelen. Ze houden hun gevoelens, gedachten en mening liever voor zichzelf omdat het voor anderen heel erg moeilijk te begrijpen is. Het is niet makkelijk om uit te leggen wat overgevoeligheid doet met een mens. Je krijgt niet alleen je eigen gevoelens te verwerken, maar wordt ook geconfronteerd met emoties van anderen en energieën in situaties.


Handelen uit liefde

Hoogsensitieve personen voelen heel veel medeleven en liefde voor anderen, en tonen graag hun begrip vanuit een intens gevoel van liefde.
Dit is waarom je de meeste HSP-ers ziet in een sociale en verzorgende job, of waarom ze zo graag vrijwilligerswerk doen. Ze zetten zich graag in voor anderen en doen dit bovendien erg goed. Het feit dat ze vaak begrijpen zonder woorden zorgt ervoor dat zij heel veel steun kunnen geven aan mensen die het moeilijk hebben.

Hooggevoelige mensen voelen zich goed in de natuur en in de buurt van dieren. Ze voelen zich erg verbonden met de natuur en komen hier het meest tot rust. De natuur is als de waarheid, deze straalt een eerlijke en eenvoudige energie uit die niet vermoeiend werkt, integendeel. De meeste hoogsensitieve mensen komen tot rust in de natuur of in de buurt van dieren, waardoor ze zichzelf terug kunnen opladen. Ze zien een deel van zichzelf in de puurheid en eenvoud.

Opvallend is dat HSP-ers het ook heel goed kunnen vinden met kinderen en ouderen. Ook hier is er een gevoel van verbondenheid, door de spontaniteit en eerlijkheid. Dit gevoel vinden zij weinig terug in het dagelijkse leven. In onze maatschappij gaat het er niet alleen hectisch aan toe, er zijn ook heel veel mensen die handelen op basis van belangen, leven met leugens en belust zijn op geld en macht. Dit botst compleet met het gevoel van mededogen en compassie dat hoogsensitieve mensen in zich dragen. Zij worden vaak erg aangegrepen door alles wat er gebeurt in de wereld. Vanuit dit gevoel komen zij graag op voor de rechten van mens en dier.
HSP-ers voelen zich vaak eenzaam en alleen, met hun gevoelens en ideeën. Pas als ze zich kunnen verenigen met gelijkgezinden voelen ze meer verbondenheid met de natuur van de mens. Zij zijn eigenlijk constant op zoek naar gelijke zielen of soulmates. Ook kinderen, ouderen en dieren kunnen hun dat gevoel van verbondenheid en eenheid geven.

Hoogsensitieve kinderen en jongeren kunnen enkel respect opbrengen voor mensen met een gevoel voor integriteit en mensen die leven vanuit een puur hartsgevoel. Ze kunnen geen respect tonen voor volwassenen die zich autoritair gedragen. Ze willen als gelijke worden behandeld.

6eef07404138b246a48b50eaeca58384-1399244363

Aanvoelen van anderen

Omdat ze zeer gevoelig zijn is het moeilijk voor hen om onderscheid te maken tussen hun eigen gevoelens en die van anderen. Daardoor verwarren ze hun eigen emoties met die van anderen. Zo kunnen ze onrust en verdrongen gevoelens waarnemen van anderen waardoor ze zich niet kunnen concentreren. Ze hebben op die manier steeds het gevoel dat er iets moet worden opgelost of aangepakt. Dit kan leiden tot rusteloosheid en onverklaarbare angsten. Angststoornissen kunnen ontstaan omdat de realiteit niet strookt met wat zij voelen. Psychotherapie biedt hier meestal geen oplossing. Eens zij beseffen dat zij heel veel van anderen aanvoelen, kunnen zij hier leren mee om te gaan.
 

Emotionele en fysieke problemen bij jongeren

Als hoogsensitieve jongeren geen begrip krijgen voor hun 'anders zijn', worden ze agressief of net heel apathisch. Ze trekken zich steeds meer terug in hun eigen wereld. Sommigen worden heel stil en ondernemen weinig, anderen worden hyperactief. Velen krijgen last van lichamelijke ongemakken en voelen zich niet goed in hun vel.
Omdat ze worden geremd door de maatschappij worden velen zelfdestructief en zoeken ze een uitweg in drugs, alcohol, geweld, zelfverminking,...
Ze hebben behoefte aan een open omgeving en functioneren daarom niet in gesloten en gecontroleerde omgevingen. Daardoor worden ze als kind al snel gezien als een ‘probleemgeval’ en valt de diagnose ADD of ADHD erg snel.

Deze kinderen zullen of uit de realiteit ontsnappen en in hun eigen wereld onderduiken om te overleven, of ze doen precies het tegenovergestelde, namelijk in opstand komen en om hulp roepen. In dit laatste geval grijpen ouders en opvoeders naar medicijnen, om toch een enigszins normaal gezinsleven te kunnen leiden. Dit mag zeker niet gezien worden als enige oplossing. Begrip voor wat het kind voelt en een anderen manier van denken zijn hier zeker nodig.
Aandacht en begrip van iemand die weet wat zij doormaken kan een groot verschil maken en hen helpen in hun ontwikkeling.

 

© Leni De Chou