Webshop » Blog » Hoogsensitiviteit » Communicatie

Hoogsensitiviteit en communicatie

Hooggevoelige personen hebben het erg moeilijk om mee te draaien in onze maatschappij. Problemen met communicatie komen erg vaak voor, waardoor zij zich nog minder begrepen voelen.


Schriftelijke communicatie

Een groot deel van de HSP-ers heeft problemen om zich uit te drukken. Ze praten niet makkelijk over gevoelens, omdat dit hen verplicht vanuit het hoofd te gaan praten. Schriftelijke communicatie is een struikelblok, vooral bij jongeren. Daardoor krijgen ze problemen op school met vaak een leerachterstand tot gevolg. Velen krijgen de diagnose dyslexie en krijgen speciale lessen, die uiteindelijk weinig oplossen.


Gesprekken

In gesprekken komen hooggevoelige mensen graag zo snel mogelijk tot de kern van de zaak. Duidelijkheid is voor hen belangrijk. Ze worden ongeduldig van mensen die niet onmiddellijk zeggen waar het om draait.
In onze hechtische maatschappij wordt er zoveel gepraat, gedebatteerd en gediscussieerd, en dat is erg stresserend voor HSP'ers. Zij voeren liever één-op-één-gesprekken en vermijden groepsgesprekken.


Een eigen kijk

Door hun apart inzicht en hun intelligentie kunnen ze niet uitleggen hoe ze bepaalde antwoorden vinden. Dit maakt dat ze ongeloofwaardig overkomen en niet serieus worden genomen. Ze zijn intelligent op hun eigen manier, door hun eigen inzicht en wijsheid. Nieuwetijdskinderen hebben snel door hoe dingen werken, dus vakken die redenering vragen en gebaseerd zijn op regels boeien hen niet.
Vooral mannen zijn erg goed in electronica en mechanica. Ze hebben een aangeboren aanleg voor alles wat te maken heeft met computers, auto’s, machines,… Ze weten gewoon hoe dingen werken zonder enige hulp uit boeken of opleiding.

9e8221ece3d7dadad1c568e71441a285-1398727518


Uiten van gevoelens

Problemen met het uiten van gevoelens is een gevolg van de problemen met praten en informatie overbrengen. Zij kunnen vaak de woorden niet vinden die uitdrukken wat zij voelen of waarnemen. Pas als zij in contact komen met gelijkgezinden, zoals andere HSP-ers, dan kunnen zij meer van zichzelf laten zien. Bij sensitieve personen draait het veel meer om aanvoelen, en dan is een vertrouwd gevoel erg belangrijk.

Het is belangrijk dat hooggevoelige mensen een manier vinden om hun gevoelens te uiten. De meesten kiezen voor een creatieve manier zoals tekenen, schilderen, beeldhouwen, fotografie, muziek,... Schrijven hoort hier ook bij, maar dan op een aparte manier zoals poëzie of fantasieverhalen. Hooggevoelige mensen voelen zich eerder beperkt door taal, deels door het rationele stukje, en zoeken andere manieren om zich uit te drukken.
Het is erg belangrijk dat deze mensen een uitlaatklep hebben, anders zouden zij wel eens andere, meer vernietigende manieren kunnen zoeken om hun negatieve emoties kwijt te raken of te onderdrukken. Woede en verdriet kunnen op die manier leiden tot vandalisme of agressie. Sommigen proberen deze gevoelens dan weer te verdoven door alcohol, drugs, medicatie of door zelfverminking.


Concentratieproblemen

Vooral de Nieuwetijdkinderen (en dus ook de meeste HSP-ers) staan bekend om hun snelle interpretatie en verwerking van informatie. Ze kunnen op korte tijd heel wat dingen in zich opnemen, maar alleen als ze dit zelf interessant vinden. Als ze teveel indrukken te verwerken krijgen en het gevoel hebben dat ze dit moeten ondergaan, dan kan dit leiden tot stress en spanningen.
Hooggevoelige mensen hebben een aparte zintuiglijke waarneming. Zij leggen bepaalde verbanden waardoor het makkelijker wordt om informatie te onthouden. Ze hebben meestal een scherp visueel geheugen en leggen zo linken met de informatie die ze te verwerken krijgen.

Omdat zij met zoveel prikkels tegelijk moeten omgaan, is het voor hen erg moeilijk om gefocust te blijven tijdens een gesprek.
Om zichzelf te beschermen sluiten ze zich regelmatig af van de buitenwereld. Ook als de informatie hen niet boeit, gaat hun aandacht naar iets anders. De combinatie van deze twee dingen leidt vaak tot problemen op school. Ze zijn heel geconcentreerd wanneer ze gemotiveerd en geboeid zijn door iets, maar vervelen zich al snel op school door de opgelegde leerstof.
Het is erg spijtig dat deze kinderen een leerachterstand krijgen of apart worden genomen voor hun 'probleem'. Hierdoor krijgen ze het gevoel dat ze niet intelligent genoeg zijn of dat er iets mis met hen is. Eigenlijk is net het omgekeerde gaande: zij zijn erg intelligente wezens die heel wat kunnen verwerken. Op school gaat het voor hen soms gewoon te traag, terwijl leraren denken dat ze niet kunnen volgen of concentratieproblemen hebben.


Verkeerde diagnoses

Door hun overactiviteit, onbegrensde creativiteit en sterke wil om nieuwe dingen te ontdekken krijgen velen van hen het label ADD of ADHD. Door de druk van de maatschappij belanden steeds meer mensen in een depressie of krijgen te maken met een burn-out. Anderen bezwijken dan weer onder de stress en krijgen last van angst- en paniekaanvallen.


Hulp

Gelukkig zijn er steeds meer coaches en therapeuten die kinderen en mensen met hoogsensitiviteit begeleiden vanuit hun eigen ervaring. Hierdoor voelen zij zich meer begrepen en kunnen zij ook makkelijker hun weg vinden in het leven. Ouders kunnen op die manier ook tips krijgen om met hun hooggevoelig kind om te gaan. Ook partners van HSP-ers kunnen baat hebben bij zulke gesprekken.
Ze zijn momenteel met weinig, maar toch zijn er al een aantal leerkrachten die rekening houden met overgevoelige leerlingen en hierdoor een andere aanpak hanteren. Hopelijk wordt hier in de toekomst nog meer aandacht aan besteed.

 

© Leni De Chou